To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Indexaties en loonsverhogingen in 2021

06/11/2020

Het nieuwe jaar is in zicht en traditioneel gaat dit in heel wat sectoren gepaard met een aanpassing van de lonen.

Wil u weten of uw sector in 2021 een index of een loonsverhoging kent ? Lees dan zeker verder.

 

Loonsverhogingen

De loonsverhogingen in een sector worden afgesproken in de zgn. loonakkoorden. Het startschot voor de loonakkoorden 2021-2022 werd nog niet gegeven. Eerst moeten de sociale partners de loonnorm (die aangeeft met welk percentage de lonen mogen stijgen t.o.v. vorig jaar) nog bepalen en een interprofessioneel akkoord afsluiten. Pas dan zijn de sectoren aan zet. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte van wat er beslist is of wordt in uw sector.

 

Indexering

Of en wanneer de lonen moeten geïndexeerd worden hangt af van wat er in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van uw sector werd bepaald. De meeste sectoren passen één van de onderstaande indexsystemen toe : 

  1. Vast index moment: dit betekent dat het loon steeds op hetzelfde moment wordt geïndexeerd, maar dat het percentage verschillend is. In PC 200 (het aanvullend PC voor de bedienden) worden de lonen steeds op 1 januari geïndexeerd maar het percentage verschilt elk jaar. Op 1 januari 2020 werden de lonen met 0,8% verhoogd. Voor 2021 bedraagt de indexprognose : 1,12%
  2. Vast bedrag: de lonen worden steeds met een vast bedrag geïndexeerd, maar het tijdstip waarop varieert. In PC 202 (het PC voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren) verhogen de lonen telkens met 1%. Zo werden de lonen in 2020 op 1 februari en 1 september met 1% geïndexeerd. In 2021 zou dit op 1 juni  zijn.
  3. Index bij overschrijding van de spilindex: wanneer de spilindex wordt overschreden dan worden de lonen van de overheid evenals een aantal sociale uitkeringen geïndexeerd met 2%. Ook de federale en regionale non-profitsectoren volgen dit systeem. De overschrijding van de spilindex is voorzien voor oktober 2021.

 

Welk indexsysteem geldt er in mijn sector?

Wilt u graag weten welk indexsysteem er in uw sector van toepassing is? Log dan in op Lex4You, ga naar Sectoraal > Paritaire Comités en kies binnen uw Paritair Comité het thema Index - Indexregels.

 

Moet ik dat verplicht toepassen?

Dit is een vraag die vaak wordt gesteld. Het antwoord is simpel: “ja”. U moet steeds de indexen en loonsverhogingen die voorzien zijn in uw sector toepassen. Zo niet riskeert u een sanctie.

 

Zijn er dan geen alternatieven?

Toch wel. Hoewel de loonkosten in België vrij hoog zijn en de indexaties en loonsverhogingen vastgelegd bij CAO verplicht zijn, kan u steeds aan loonoptimalisatie doen.

I.p.v. uw goed presterende werknemers een jaarlijkse opslag of bonus te geven heeft u al eens gedacht aan volgende opties : 

  • Een loonbonus
  • Warrants
  • Maaltijdcheques of ecocheques
  • Een winstpremie 

Ontdek alle mogelijkheden van loonoptimalisatie op deze pagina of download ons e-book.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-11-2020